Certifikácia

Certifikáty

Má oficiálny certifikát zhody s normamy pre zdravotnícke pomôcky Európskej únie. POLIMEDEL je medicínsky prostriedok pre podpornú liečbu a môže sa používať v ktorýchkoľvek zdravotníckych zariadeniach a v domácnostiach. POLIMEDEL bol podrobený klinickým skúškam a viackrát oficiálne potvrdil svoju klinickú účinnosť.